Anasayfa / GENEL / Fetullah Gülen’in MOSSAD’la ilişkisinin şok belgesi!
gulen-mossad

Fetullah Gülen’in MOSSAD’la ilişkisinin şok belgesi!

1972’de Sıkıyönetim Komutanlığı’na sunulan İstihbarat Raporu’nda Fetullah Gülen’in darbecilerce desteklendiği şöyle anlatılıyor: “Edremit ve Manisa’da faaliyetlerine devam etmesi komutanlıkça desteklendi. Buna ABD, MOSSAD’ın desteklenmesi gerekli örgütler listesinde gösterilmesi sebep oldu.”


Sıkıyönetim Komutanlığı’na sunulan 1972 tarihli İstihbarat Raporu’nun bugünkü kısmında tamamen Gülen’e ayrılan 4 sayfalık bilgileri yayınlıyoruz. Teokratik Devleti Savunan Örgütler Raporu’nda Fetullah Gülen Cemaati başlığıyla anlatılan Gülen örgütünün devlet içerisindeki vesayet odaklarınca kullanıldığı açıkça dile getiriliyor. Darbe döneminde Gülen’in niçin desteklendiği raporda şu ifadelerle geçiyor:

“Sıkıyönetim döneminde Edremit ve Manisa’da faaliyetlerine devam etmesi komutanlıkça desteklendi. Bunda ABD, MOSSAD’ın bizatihi desteklenmesi gerekli örgütler listesinde gösterilmesi sebep oldu.”

CIA, GÜLEN’E PARA AKTARDI

Yazı dizisinin dünkü bölümünde Gülen ile ilgili bölümün giriş kısmından alıntılar yaptığımız Sıkıyönetim Raporu’nda Fetullah Gülen Cemaati başlıklı bölümün tam metni şöyle:

“1942 Erzurum doğumludur. Said Nursi’nin oluşturduğu Nurculuk öğretisini kendisine göre yeniden yorumlayarak cemaat oluşumuna başlamıştır. Gençlik yıllarında Komünizmle Mücadele Derneği’ne üye olmuş, İzmir ve Erzurum’da Komünizmle Mücadele Derneklerinin kuruluşunda yer almıştır. Bu dernekler ABD’nin Truman Doktrini doğrultusunda özellikle NATO’ya üye ülkelerde açtırdığı Sovyet karşıtı yapılanmalardı. Bilakis büyük miktarlarda (CIA), (MOSSAD) vasıtasıyla büyük oranda paralar aktarılarak 1970 yılında klasik nurculardan ayrılarak kendi cemaatini oluşturmaya başladı. Ekonomik gücünün artmasıyla hızla soyut ve duygu sömürüsüne dayalı gelişme stratejisini uygulamaya başladı.

CEMAATİNİ DE İSPİYONCU YAPTI

İstihbarat Raporu’na göre Gülen, darbe döneminde cemaatine ispiyonculuk emri de verdi: “Sıkıyönetim komutanlıklarına bilakis kendi karşıtı olan radikal örgütlenmeleri ihbar ve şikayet ederek sıkıyönetim desteğini almaya çalıştı. Anarşistleri ve ülkemizi bölmeye çalışan her kim olursa sıkıyönetim komutanlıklarına ihbar etmeleri gerektiğini cemaat üyelerine ve komutanlıklarına bildirdiği halde yargılanmaktan ve ceza almaktan kurtulamamıştır.
Gülen camilerde ve derneklerde yaptığı konuşmalarla etrafında insanlar toplamaya başlamıştır. Nurcuları ve diğer dini çevreleri yavaş yavaş etkileyen F. Gülen, hep ağlayan ve bazen de kendini yerden yere atan konuşma tarzı ile dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Okuyuculuk, yazıcılık, silahlı mücadele tarzlarından ayrı olarak hilafet yoluyla kitleleri etkilemeye başladı. Bir başka tarz daha geliştirdi. Açıkça Nurcu olduğunu söylemedi. Nurcularla hep mesafeli bir temas içerisinde bulundu.”

GÜVENİLMEYECEK BİR YAPI

İstihbarat raporu şöyle sürüyor:

“Cemaatçilerin geçmişte yaşamış olduğu olumsuzlukları muğlaklaştırmaları F. Gülen’in geçmişiyle ilgili suç unsuru barındıran somut olgular yerine muğlak bir mücadelecilik tanımı yapmaları çoğu kesimin işine gelmiştir. F. Gülen cemaati güvenilmeyecek bir yapıdır. İktidar kimse onların yanında hareket edebilecek basiretsiz ilkesiz her türlü istihbarat örgütlerin maddi destek sağlaması halinde hepsiyle ortak hareket edebilecek yapıdadırlar. Tespitlerimize göre çıkar grubudur. Para bu yapılanmada gücü temsil ettiği için en önemli araçtır. Polis olmak istemeleri savcı hakim olmak istemelerinin en büyük nedenlerinden birisi pis işlerini para polis savcı politika medya vasıtasıyla aklamaya çalışmalarıdır. Türklerin büyük çoğunluğu geleneksel ve dindar insanlardır. Kendilerini önce Müslüman olarak tanımlarlar. Türkiye Cumhuriyeti anayasası bütün Türk vatandaşlarını Türk olarak kabul etse de ülkede yaygın olan kanaat, Türk olabilmenin yolunun Müslüman olmaktan geçtiği yolundadır.”

EVLERDE YETİŞMEYENE İTİBAR EDİLMEZ

“Cemaatin devlet içerisinde yapılanma stratejisi bilinenin aksine tarikata göre makamlar öncelikli kişiler ikinci plandadır. Kişiler makamlara tercih edilmekte, bir nedenle güç duruma düşüldüğünde kişiler feda edilerek yerlerine hazırlanan kendilerinden olan kişilerin getirilmesi için çaba sarf edilmektedir. Başarılamaması halinde ise mevcutta görevde olan bürokratların veya siyasetçilerin hoş görünmek maksadıyla kullanılabilirse sonuna kadar istifade et mantığı ile makamlarda olan kişileri ve siyasetçileri kontrol altında tutmaktadırlar. Işık tarikatı olarak kendini adlandıran bu örgüt yol göstericilik ve irşad edicilik şeklinde tanımlanan yapısının dışında dava adamı zaferinde ve yenilgisinde davasını satmaz her ulu davada yerinde sebat edip cepheyi koruma bir yiğitlik markasıdır karakter telkini ise ışık evlerinde yetiştirmeden sabırla pişirilip olgunlaştırmadan yapılacak herşey ham, hayaldir şeklinde cemaate ihtiyat telkin etmektedir.”

“GÜLEN’E MEHDİ DENİLEN MEKTUPLARI ELE GEÇİRDİK”

“Cemaat mensuplarına kendilerine beklenen nesil, beklenen cemaat, Türkiye’yi ve İslam’ı kurtaracak cemaat, Peygamber’in hadisiyle övülmüş cemaat olduğu sık sık vurgulanarak propaganda yapmaktadırlar. Bu cemaat ikinci ilkleridir. Birinci ilkler Peygamberimiz ve arkadaşları ikincisi ise cemaat mensuplarıdır. Fetullah Gülen’e cemaatte Mehdi gözüyle bakılır. Mehdi ahir zamanda bayrağın yere düştüğü vakitte, zuhur edecek ve beklenen cemaatin başına geçecek ve bayrağı kaldıracak bununla ilgili cemaat üyeleri arasında birçok yazışma yakalanmış. F. Gülen’in Mehdi olduğu empoze edilmeye çalışılmıştır.”

Kasım Gülek- Gülen ilişkisi kayıtlarda var

O rapordan şok cümleler: “F. Gülen’in Kasım Gülek vasıtasıyla ABD ile ilişkisini sağladığı ABD’nin istihbarat ağını oluşturan Moon tarikatı ile sıkı ilişki içerisinde olduğu birçok yazışmada ortaya çıkmıştır. ABD’nin Ortadoğu ve İslam ülkelerinde kullanabilecekleri örgütler listesinde en büyük desteği F. Gülen örgütünün alması, kayıtsız şartsız itiaat etmeleri ve emirleri harfiyen yerine getirmelerinden kaynaklanmalarıdır. ”
Yeni Şafak’ın ulaştığı önemli belgelerden biri de Fetullah Gülen’in 1965’te Ermeni Patriği’ne yazdığı mektup. Gülen kendi imzasını taşıyan mektupta aynen şöyle diyor: “1915 yılında Ermenilere yapılan büyük soykırımını lanetle yadetmekten geçemeyeceğim. Katledilen insanları derin bir hassasiyetle/saygı ile anıyorum.”

Büyük soykırım

Yeni Şafak Fetullah Gülen’le ilgili çarpıcı bir belgeyi daha okurlarının dikkate sunuyor: Gülen’in Ermeni Patriği Şinork Kalustyan’a 1965 yılında yazdığı mektup. Kırklareli Vaizliği döneminde yazdığı mektupta çarpıcı satırlar var. 1990’lı yıllardan itibaren Dinlerarası Diyalog, Hoşgörü gibi pek çok kavramı hayatımıza sokan, onursal başkanlığını yaptığı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı himayesinde Dinlerarası Diyalog konusuyla ilgili onlarca toplantının organizatörlüğünü yapan Fetullah Gülen’in bu konudaki düşüncelerinin doğal haliyle gelişmediğini, yıllar öncesine dayanan bir hazırlık aşaması olduğunu, ilk tohumlarını 1960lı yıllarda attığını ortaya çıkan bu belgelerden görebiliyoruz. Söz konusu belgede Fetullah Gülen’e ait olduğu tahmin edilen bir imza da yer alıyor.

İşte o mektup

Kırklareli 6 Mayıs 1965 Aziz ve Muhterem Patrik Şinork Kalustyan Esasen bütün milletler ve insanlar kardeştirler. Çünkü hepimizin Büyük Anası Hz. Havva dedesi Hz. Ademdir… Bütün insanlar fanidir. Binaenaleyh mahdur ömürleri müddetince hoş ve kardeşçe geçinmek lazımdır. Bütün dinler, bilhassa semavi dinler insanlara daima iyilik hoşgörülük tavsiye etmektedir. Musevilik, Hıristiyanlık dinlerinin esasları birbirine çok benzemektedir. Semavi dinleri bize tebliğ eden Peygamber dediğimiz büyük insanların müşterek dedeleri Hz. İbrahim Aleyhisselam’dır. Binaenaleyh insanların din ve milliyet ayrılığından bahsederek birbirleri aleyhine düşmanca hareket etmeleri yersizdir. İnsanlara daima müsamaha ve iyilik emreden büyük insan büyük Peygamber Hz. İsa Aleyhisselam bir mümessili sıfatıyla bu makamda bulunmanız bana ve Müslüman alemine onur vermektedir. Çocukluk ve meslek hayatımda tanıdığım birçok Ermeni aile ve şahsiyet vardır. 1915 yılında Ermenilere yapılan büyük soykırımını lanetle yadetmekten geçemeyeceğim. Öldürülen katledilen insanların içerisinde ne kadar büyük insanların bulunduğunu derin bir hassasiyetle okuyor onları saygıyla anıyorum. Büyük Peygamberiniz’in Hz. İsa Aleyhisselam’ın çocuklarının Müslüman geçinen cahil insanlar tarafından katledilmesini esefle kınıyorum. Bu vesile ile zatı alinize sonsuz teşekkürlerimi sunar bu toprakların değerli çocukları olan Ermeni yurttaşlarımızı Rum vatandaşlarımızı aziz Türk kardeşleri ile daima huzur ve saadet içinde yaşamalarını ulu tanrıdan niyaz ederim. Kırklareli vaizi Fetullah Gülen

Asker Gülen’i böyle kullandı

Sıkıyönetim Komutanlığı raporu, Fetullah Gülen ile ilgili bir bilinen bir gerçeği, Gülen’in 1960’lardan itibaren devlet içindeki odaklarca kullanıldığı bilgisini de açıkça ortaya koyuyor. İşte o cümleler: “Devlet organları da F. Gülen’i kullanmaya başladı. Sıkıyönetim döneminde Edremit ve Manisa’da faaliyetlerine devam etmesi komutanlıkça desteklendi. Bunda ABD, MOSSAD’ın bizatihi desteklenmesi gerekli örgütler listesinde gösterilmesi sebep oldu. Ordunun ve sivil siyasetin desteğini alan F. Gülen cemaati devlet kurumlarının (MAH) gözetiminde gücünü ve nüfuzunu artırdı. Askeriyenin içerisindeki uzantıları sayesinde örgütlenme yapısı askeriyeye de nüfuz etmeye başladı. 1971 askeri müdahalesinden sonra solun her bir bireyinin asılması yakalanması caizdir müstehaktır türü açıklamalar yaparak soldan da yakalanacakların listesini ordu içerisindeki sempatizanlarına teslim etti.”

(YNİ ŞAFAK)

MEDYAGUNDEM

cemal

FETÖ’nün MOSSAD’la sır buluşması

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın son Başkanı Cemal Uşşak, ülkeden kaçmadan önce iki kadın İsrail ajanıyla …

t-akar2

İhanet korosu PKK’ya vuran Genelkurmay Başkanı’na vuruyor!

Doğan Medya, Gülenci gazeteler, Can Dündar’ın Cumhuriyeti, ihanetin Sözcü’sü ve diğerleri… Hepsi PKK’nın sözcülüğünü yapan …

lys2

Bu kez LYS’de FETÖ hırsızlığı soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2014 Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. KPSS’deki …

1 Yorum yapıldı

  1. malumun ilanı!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir