Anasayfa / GENEL / Pensilvanya “Sözcü”sünden “paralel değiliz” açıklaması!
sozcu-gulen1

Pensilvanya “Sözcü”sünden “paralel değiliz” açıklaması!

Paralel örgütün “Sözcü”sü ilişkisi deşifre olunca bugün “paralel değiliz” açıklamasıyla Gülen’e çakmaya başladı!


MEDYAGUNDEM.COM- Kemalist ve ulusalcı görünümlü ama tamamen Gülen örgütünün çıkarlarına göre yayın yapan Sözcü gazetesi, paralel ilişkisi deşifre olunca bugün birinci sayfasından yaptığı açıklamayla Fetullah Gülen’e çaktı!

Varlığı tamamen Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığından ibaret olan Sözcü Gülen örgütü ve İsrail bülteni gibi yayınlar yapıyor.

Ancak son dönemde özellikle Takvim gazetesi, Sözcü’nün Pensilvanya ile ilişkisini deşifre eden haberleri gündeme getirdi.

sozcu-gulen

sozcu

Yayın çizgisi itibariyle de tamamen paralel örgüt tetikçisine dönüşen Sözcü gazetesi, özellikle ulusalcı kesimin bu ilişkiyi sorgulamaya başlamasıyla Gülencilerden alışık olduğumuz “takiyye” ile kamuoyuna bir açıklama yaparak, Pensilvanya’ya bağlı olmadıklarını “biz paralel değiliz” diye duyurdular.

GÜLEN MEDYASININ SÖZCÜ’YÜ DEŞİFRE EDEN TAVRI

Gülen örgütünün sosyal medyadaki nesebi gayri sahih hesabı “Fuat Avni”nin hükümetin 12 Aralık Cuma günü aralarında Zaman, Bugün ve Taraf gazetelerinin genel yayın yönetmenlerinin de bulunduğu 150 gazetecinin gözaltına alınacağı, Sözcü ve Hürriyet gazetelerine el konulacağı iddiası ve sokak eylemlerinde özellikle Ekrem Dumanlı’nın Sözcü’ye sahip çıkan açıklamalarıyle deşifre olan paralel ilişkiye Sözcü gazetesinden farklı bir tepki geldi.

Medya kulislerinde de Sözcü’nün cemaatin gizli gazetelerinden biri olduğu konuşulurken, bugün gazetenin birinci sayfasında  SÖZCÜ’yü kendi kavganıza bulaştırmayın başlıklı bir yazı ile yaşanan sürece sert bir tepki verildi.

Sözcü’nün “paralel değiliz” açıklamasının samimiyetini ise Sözcü’nün Gülen örgütüne de hükümete yaptığı gibi aynı derecede vurması gösterecek. Yoksa bu açıklama sadece yalandan ibaret olacak.

İşte gazetenin açıklaması şöyleydi:

“Sözcü Ga­ze­te­si, ya­yın ha­ya­tı­na baş­la­dı­ğı ilk gün­den iti­ba­ren Ata­türk İl­ke­le­ri ve la­ik Cum­hu­ri­ye­t’­ten ta­viz ver­me­den, hep de­mok­ra­si­den ya­na ol­muş ve bun­dan son­ra da ola­cak­tır…

An­cak son ay­lar­da ik­ti­dar par­ti­si ile ce­ma­at ara­sın­da­ki kav­ga­ya bi­zi de bu­laş­tır­mak istemek­te­dir­ler.

Oy­sa geç­miş­te bu iki­li, el ele ve­rip kah­ra­man Türk Or­du­su­’na kum­pas kur­muş, uy­dur­ma de­lil­ler­le pı­rıl­tı­lı su­bay­la­rı zin­da­na gön­der­miş, bir­lik­te za­fer na­ra­la­rı at­mış­lar­dı.

SÖZ­CÜ o za­man da ka­rar­lı­lı­ğı­nı gös­te­rip hak ve hu­kuk­tan ya­na ta­vır al­mış ama “Ergene­kon med­ya­sı­” di­ye yaf­ta­lan­mak is­ten­miş­ti…

İş­le­ri ter­si­ne dön­dü­ğü için kö­şe­ye sı­kı­şan ce­ma­at, şim­di

SÖZ­CÜ­’yü bu kir­li kav­ga­nın içi­ne çek­me­ye ça­lış­mak­ta­dır…

SÖZ­CÜ pa­ra­lel de de­ğil, yan­daş da de­ğil, can­daş da de­ğil­dir…

SÖZ­CÜ, Ata­türk İl­ke­le­ri­’nin yıl­maz sa­vu­nu­cu­su, la­ik Cum­hu­ri­ye­t’­in ce­sur bek­çi­si ve halkın ha­ber al­ma öz­gür­lü­ğü­nün ta­kip­çi­si­dir…

Tam ba­ğım­sız­dır…

Onun için, bu gi­bi ucuz al­gı ope­ras­yon­la­rıy­la SÖZ­CÜ­’yü ya­nı­nı­za çek­me­ye ça­lış­ma­yın.
Her gün ga­ze­te­mi­zi alan 400 bi­ne ya­kın SÖZ­CÜ oku­ru, bi­zim ve di­ğer ga­ze­te­le­rin ne oldu­ğu­nu iyi bi­lir.

SÖZ­CÜ, sa­de­ce ve sa­de­ce hal­kın söz­cü­sü­dür…”

MEDYAGUNDEM

akbay1

Terörün “Sözcü”sü!

Pensilvanya’dan gelen talimatla manşet atan Burak Akbay’ın sahibi olduğu Sözcü gazetesi bir skandala daha imza …

burakakbay

Sözcü’yü FETÖ kurdurmuş olabilir

Gazeteci Hüseyin Gülerce Sözcü gazetesinin bazı mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet …

sozcu

FETÖ’nün Sözcü’sü savunurken suçüstü oldu!

Yeni Akit gazetesinde Ali Karahasanoğlu’nun “Sözcü savunma yaparken suçüstü oldu!” başlıklı yazısı şöyle… Bilmiyorum daha …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir